Remondis

REMONDIS Medison Polska

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o

Wieloletnie doświadczenie w gospodarce odpadami

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. ważne wydarzenia:

1995

W roku 1995 WSK „PZL-Rzeszów” S.A., „ZELMER Rzeszów” S.A. oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami powołują spółkę o nazwie FUH EKO-TOP Sp. z o.o.

2000

W roku 2000 następuje uruchomienie instalacji termicznego przekształcania odpadów przemysłowych (w tym niebezpiecznych), medycznych i weterynaryjnych.

2004

W roku 2004 następuje uruchomienie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

2009

Firma rozpoczęła działalność związaną z obrotem oraz unieszkodliwianiem wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

2012

100% udziałów w EKO-TOP Sp. z o.o. nabyła firma REMONDIS Medison Sp z o.o. , specjalizująca się w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.

2016

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015 oraz 14001:2015.

2019

Ulega zmianie nazwa firmy FUH EKO-TOP Sp z o.o. na REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.

2022

Uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018.

Naszym nadrzędnym celem jest zadowolenie klienta

Całkowite zaangażowanie w sprawy Naszych Klientów jest dla nas równie ważne, jak profesjonalne wykonanie usługi. Nasz ciągły rozwój jest możliwy dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy merytorycznej Pracowników. Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie kompleksowej obsługi naszych klientów. Swoje cele realizujemy m. in. poprzez:
Ponadto wszystkie oferowane przez nas rozwiązania w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów w żaden sposób nie zagrażają środowisku naturalnemu. To dla nas bardzo ważne, gdyż zdajemy sobie sprawę, że od stanu środowiska w dużej mierze zależy przyszłość następnych pokoleń. Dzięki współpracy z Firmą REMONDIS Medison Rzeszów Sp. o.o. w dużej mierze zdejmą Państwo z siebie ciężar odpowiedzialności za odpady a przez to zaoszczędzą Państwo czas i zoptymalizują koszty.

Sprawdzone technologie gwarancją sukcesu

Firma REMONDIS Medison Rzeszów Sp. o.o. posiada instalację do termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowaną w Rzeszowie. Zastosowane technologie dają gwarancję pełnego i skutecznego sposobu likwidacji odpadów, a także pewność, że unieszkodliwianie prowadzone jest w sposób profesjonalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób maksymalnie zabezpieczający środowisko naturalne.

Instalacja w Rzeszowie została uruchomiona w roku 2000 początkowo z przeznaczeniem do unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Jednakże ze względu na rosnące zapotrzebowanie na utylizację odpadów pochodzących z profilaktyki medycznej i weterynaryjnej w chwili obecnej jest również wykorzystywana do ich unieszkodliwiania.

W roku 2004 firma rozpoczęła działalność w zakresie przetwarzania odbieranych odpadów tj. produkcji paliwa alternatywnego stanowiącego surowiec energetyczny dla cementowni i elektrowni. Sprawdzone technologie są gwarancją sukcesu.

Polityka środowiskowa, jakości i BHP

REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań aby zapewnić Klientom profesjonalną obsługę w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów medycznych, weterynaryjnych i przemysłowych.

W trosce o bezpieczne środowisko jak i bezpieczeństwo pracowników Spółki dążymy do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług gospodarowania odpadami poprzez przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i BHP, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych Klientów, pracowników oraz pozostałych stron zainteresowanych.

Deklarujemy ciągłą poprawę skuteczności naszych działań na rzecz zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska. Deklarujemy wypełnianie wymagań wynikających
z przepisów dotyczących środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy deklarujemy dążenie do ciągłej poprawy systemu BHP, w tym poprzez eliminowanie zagrożeń i ograniczenie ryzyk dotyczących BHP. Jednocześnie deklarujemy, że podejmowane po konsultacji z Pracownikami i ich przedstawicielem działania będą miały na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz sytuacjom potencjalnie wypadkowym i realizowane będą przy współudziale Pracowników.

Stawiamy przed sobą główne cele jakościowe, środowiskowe i BHP:

Zadeklarowane cele będziemy realizować poprzez spełnienie wymagań ustawowych i przepisów, zwiększenie świadomości i podnoszenie kwalifikacji Pracowników oraz angażowanie ich w działania na rzecz ochrony środowiska i BHP oraz wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, środowiska i BHP; zgodnego z wymaganiami międzynarodowych norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.

W realizację niniejszej polityki środowiskowej, jakości i BHP zaangażowany jest Zarząd i wszyscy pracownicy REMONDIS Medison Rzeszów Sp. z o.o.